MarchaMundialdasMulleresnaGaliza

Cambiar o mundo para cambiar a vida das mulleres, cambiar a vida das mulleres para cambiar o mundo

Marcha Mundial das Mulleres :: Feminismo :: Galiza

EU DECIDO - Aborto Libre e Gratuíto na Sanidade Pública

Correo-e Imprimir PDF

NORMA RAG

A Marcha Mundial das Mulleres na Galiza consideramos o dereito ao aborto un dereito fundamental que permite a soberanía sobre o propio corpo, garantindo a escolla dunha maternidade desexada e responsábel.

É por iso que denunciamos que hoxe, igual que hai 23 anos, se continua a limitar a liberdade individual e a toma de decisións das mulleres, considerando o dereito ao aborto como delito e regulándoo no Código Penal con apenas tres supostos despenalizados.

Denunciamos que a interrupción voluntaria do embarazo non é aínda unha prestación universal por dereito devido à falta de coordenación e infraestruturas dos servizos sanitarios e por causa da obxección de conciencia na Sanidade Pública que está a afectar a mais do 95% das mulleres que legalmente se acollen aos tres supostos despenalizados.

Tamén denunciamos que a actual regulación do dereito ao aborto permite a intromisión na intimidade e vida privada das mulleres e a indefensión das e dos profesionais que practican interrupcións voluntarias do embarazo, como puidemos evidenciar no acontecido nas clínicas de saúde sexual e reprodutiva en Madrid e Barcelona a finais de 2007 e comezos do 2008, onde moitos dos abortos que se practican son derivados da Sanidade Pública.

E así mesmo denunciamos os grupos conservadores e a xerarquía da Igrexa Católica, que continúan a cuestionar e criminalizar as mulleres coa única intención de reforzar e perpetuar a sociedade patriarcal e manter a desigualdade entre mulleres e homes. Para estes grupos colocar as mulleres nunha posición de submisión social e vulnerabilidade legal é fundamental para consolidar o seu modelo de sociedade desigualitaria e machista.

Desde a Marcha Mundial das Mulleres consideramos que avanzar no recoñecemento do dereito ao aborto é unha necesidade social, e pedimos unha lei de aborto:

 • que recoñeza o dereito fundamental das mulleres a tomar as súas propias decisións
 • que garanta a soberanía das mulleres sobre o propio corpo e a propia vida
 • que asegure que todo o proceso de información, asesoramento e realización da interrupción do embarazo sexa feito na Seguridade Pública, por persoal sanitario formado na perspectiva de xénero
 • que non exista discriminación xeográfica no aceso de todas as mulleres a estes servizos
 • que se inclúa a educación afectiva-emocional e sexual con perspectiva de xénero no curriculum escolar
 • que os dereitos das mulleres usuarias destes servizos sexan respectados e protexidos en todo momento.

Até todas as mulleres do mundo conseguirmos a soberanía sobre o noso propio corpo, nós continuaremos en marcha.

Marcha Mundial das Mulleres na Galiza

NORMA AGAL

Na Marcha Mundial das Mulheres na Galiza consideramos o direito ao aborto um direito fundamental que permite a soberania sobre o próprio corpo, garantindo a escolha dumha maternidade desejada e responsável.

É por isso que denunciamos que hoje, igual que há 23 anos, se continua a limitar a liberdade individual e a tomada de decisões das mulheres, considerando o direito ao aborto como delito e regulando-o no Código Penal com apenas três supostos despenalizados.

Denunciamos que a interrupçom voluntária da gravidez nom é ainda umha prestaçom universal por direito devido à falta de coordenaçom e infra-estruturas dos serviços sanitários e por causa da objecçom de consciência na Sanidade Pública que está a afectar mais de 95% das mulheres que legalmente se acolhem aos três supostos despenalizados.

Também denunciamos que a actual regulaçom do direito ao aborto permite a intromissom na intimidade e vida privada das mulheres e a falta de defesa das e dos profissionais que praticam interrupções voluntárias da gravidez, como pudemos evidenciar no acontecido nas clínicas de saúde sexual e reprodutiva em Madrid e Barcelona em finais de 2007 e começos de 2008, onde muitos dos abortos que se praticam som derivados da Sanidade Pública.

E igualmente denunciamos os grupos conservadores e a hierarquia da Igreja Católica, que continuam a questionar e criminalizar as mulheres com a única intençom de reforçar e perpetuar a sociedade patriarcal e manter a desigualdade entre mulheres e homens. Para estes grupos colocar as mulheres numha posiçom de submissom social e vulnerabilidade legal é fundamental para consolidar o seu modelo de sociedade desigualitária e machista.

Desde a Marcha Mundial das Mulheres consideramos que avançar no reconhecimento do direito ao aborto é umha necessidade social, e pedimos umha lei de aborto:

 • que reconheça o direito fundamental das mulheres a tomar as suas próprias decisões
 • que garanta a soberania das mulheres sobre o próprio corpo e a própria vida
 • que assegure que todo o processo de informaçom, assesoramento e realizaçom da interrupçom da gravidez seja feito na Segurança Pública, por pessoal sanitário formado na perspectiva de género
 • que nom exista discriminaçom geográfica no acesso de todas as mulheres a estes serviços
 • que se inclua a educaçom afectiva-emocional e sexual com perspectiva de género no curriculo escolar
 • que os direitos das mulheres utentes destes serviços sejam respeitados e protegidos em todo momento

Até todas as mulheres do mundo conseguirmos a soberania sobre o nosso próprio corpo, nós continuaremos em marcha.

Marcha Mundial das Mulheres na Galiza

Modificado o ( Xoves, 02 Abril 2009 10:18 )
 

Cine-fórum en Bergantiños

Correo-e Imprimir PDF

A Coordenadora Comarcal da Marcha Mundial das Mulleres de Bergantiños organiza o CINE-FORUM “MULLER + EMPREGO” en conmemoración do 08 de marzo – Día Internacional da Muller Traballadora.

O cine-fórum consistirá na proxección da película “En tierra de hombres”, e posteriormente haberá un coloquio no que participarán María Carmen Varela (Asociación Mulleralia) e Dolores Fernández García e Elena Míguez Gesto (Aspaber). 

O acto terá lugar o vindeiro sábado, 14 de marzo, a partir das 17:30 horas no Telecentro do Pazo da Cultura, rúa do Pan, s/n, do Concello de Carballo.

Para a Marcha Mundial das Mulleres a loita pola igualdade de dereitos e contra a violencia ás mulleres é unha labor diaria, mais non queremos desaproveitar a ocasión desta data simbólica para promover unha reflexión sobre unha temática sempre de actualidade, máis agora nestes tempos de crise, e queremos compartir estas reflexións co conxunto da cidadanía. 

Agardamos contar coa vosa presenza neste acto porque cremos que a implicación de toda a sociedade é o único camiño para conseguirmos a igualdade real das mulleres no mundo.

Agradecéndolles de antemán a súa atención, reciban un cordial saúdo.

Carballo, 3 de marzo de 2009

Coord. Comarcal da Marcha Mundial das Mulleres de Bergantiños

Modificado o ( Venres, 13 Marzo 2009 18:09 )
 

Actividades do 8 de Marzo 2009

Correo-e Imprimir PDF

O pasado 8 de Marzo, Día Internacional das Mulleres, a Marcha Mundial das Mulleres na Galiza realizou concentracións en distintas cidades da nosa xeográfía baixo o lema "As Mulleres Traballamos, As Mulleres Contamos: Non solucionaredes a crise a costa dos nosos dereitos". Aquí tedes algunhas crónicas e as imaxes do que sucedeu:

Coruña:

Co galo do 8 de Marzo, a Coordenadora Comarcal da Marcha Mundial das Mulleres da Coruña ven de organizar unha serie de actos que neste ano, e no espíritu da Declaración da Asambleia de Mulleres realizada no FSM de Belém, se encadran na denuncia contra o modelo de desenrolo capitalista, responsábel pola crise que afecta a todo o planeta, e que ten na opresión das mulleres unha das súas bases de sustento. Denunciamos as respostas superficiais á crise que só xeneran máis concentración de riquezas e reprodución do sistema capitalista patriarcal.

O domingo, 08 de Marzo, organizamos unha concentración no Obelisco da Coruña na que se sumaron varios centos de persoas. Durante esta concentración “colgamos” os trapos suxos do actual sistema capitalista patriarcal que rachamos para sustituilos polas alternativas que nós, como mulleres, reafirmamos para o mundo que queremos construir a partir do feminismo, libre de explotación, desigualdade e discriminación, sen violencia e sen racismo.

Esiximos cambios que melloren as nosas condicións de vida e conquisten e consoliden os dereitos que nos son negados.

AS MULLERES TRABALLAMOS, AS MULLERES CONTAMOS
NON SOLUCIONAREDES A CRISE A COSTA DOS NOSOS DEREITOS.

Ferrol:

Mais de 500 personas na manifestación organizada por la Marcha Mundial das Mulleres en Ferrolterra.

Mais de 500 persoas acudiron á manifestación convocada en Ferrol, no Dia Internacional das Mulleres, que tivo como eixo central a situación das mulleres na crise económica. Partiu ás 12:30 da Praza Amada García, enchendo con consignas reivindicativas as rúas do centro da cidade "Non renunciamos a ser iguais", "A igual salário igual traballo", facendo refenecia ao direito ao aborto, con mostras de repulsa ao machismo, ao racismo, á xenofobia e a homofobia, ou denunciando "aos ladróns da banca mundial". Tampouco faltaron cantigas reivindicativas "Mulleres somos mulleres seremos pero no paro non nos quedaremos".

Cando a manifestación chegou aos Cantóns, comezou um acto no que interviron representantes das organizacións que apoiaban a convocatória. A representate da Secretaria da Muller da CIG, Marité Freire, debuxou a situación laboral das mulleres galegas, e denunciou que a crise económica está reforzando os roles tradicionais impedindo a conciliación da vida familiar e laboral. Animou a loitar por un novo modelo socio-económico máis xusto e solidario.

A continuación, Carmen Freire, Secretaria Xeral do Sindicato Labrego Galego, defendeu na súa intervención os direitos das mulleres labregas e apuntou que frente ás multinacionais e os governos que as sustentan, depredadoras dos recursos do planeta, a Soberania Alimentaria é un dereito dos povos que asegura o dereito básico aos alimentos e a protección do medio ambiente. "Se queren solucionar a crise que presten oido ás voces das mulleres e dos movimentos sociais que decimos que este modelo económico está acabado" Anxela Lagoa da USTG, valorou moi positivamente a participación na Marcha Mundial das Mulleres e fixo lectura do comunicado elaborado pola Asamblea de Mulleres do Foro Social Mundial celebrado en Brasil o pasado mes de Xaneiro. Paula López e Bárbara Primo, deron lectura ao comunicado da Marcha rematando as intervencións con vivas á loita feminista e coreando o lema da mobilización "As mulleres traballamos, as mulleres contamos! Non solucionaredes a crise a costa dos nosos dereitos!"

Compostela:

Este domingo 8 de marzo xuntamonos en Compostela máis de 200 mulleres convocadas pola Marcha Mundial das Mulleres e secundada por diferentes colectivos e  organizacións. O motivo foi a celebración do Día Internacional da Muller e este ano tiña como lema: “As mulleres traballamos, as mulleres contamos”. Enmarcada no contexto da crise económica e financieira, as mulleres quixeron deixar claro a institucións e entidades que “non solucionaredes a crise a costa dos nosos dereitos”.

A manifestación comezou na Praza do Toural, e continuou por Virxe da Cerca para rematar na Praza do 8 de Marzo. Neste recorrido entonáronse diferentes consignas e cánticos da luita feminista (como son o aborto libre e gratuito ou  a repartición do traballo doméstico), pero deuselle especial importancial á crise económica e ás súas consecuencias laborais para a muller (paro, precariedade laboral, diferencias salariais...).

Na Praza do 8 de Marzo, Pili Estévez da MMM liu un manifesto no que se trataba de visibilizar a muller na crise, e cales son as demandas do feminismo ante ésta. Tras a súa lectura convidouse a todas e todos os que alí estaban á Gentalha do Pichel, onde había festa-xantar.

Video da Manifestación (A Nosa Terra)

Video de Manifestación (GZVideos.info)

Vigo:

Video da Manifestación (GZVideos.info)

Pontevedra:

Os actos en Pontevedra celebráronse o sábado 7 de marzo: ás 11 da mañá colocamos a pancarta na praza "8 de marzo dia internacional das mulleres", esta é a praza na que a Marcha Mundial das Mulleres realizamos todos os actos. Ás 5 da tarde comezamos a decorar a praza con bandeiras da Marcha, puxemos a mesa de material de venta e colocamos o material para realizar o oradoiro. Este ano esquecéusenos poñerlle título ao obradoiro. Pintamos o símbolo da Marcha co mundo no seu interior e ao longo da tea siluetas de mulleres ,as mulleres eran de diferentes cores simbolizando a variedade e diversidade. A partir de aqui as persoas que pasaban pola praza e que convidabamos a participar escribían dentro das siluetas os valores, feitos, accións coas que conseguimos avanzar, empoderarnos e conquistar, e fora das siluetas os valores , accións, institucións, realidades que nos seguen invisibilizando, explotando, discriminando. Participaron neste obradoiro moitas persoas e sobre todo moita mocedade, pasaban grupos de rapazas e rapaces que se animaban a pensar, crear e escribir. Esta praza está moi concorrida e nesas dúas horas de duración do obradoiro puideron pasar tranquilamente mil persoas.

Ás 8 da tarde tivemos concentración na que actuaron gaiteiras, pandereteiras e tambolireiras da escola de música tradicional de Poio, tamén se fixo a leitura do manifesto da Marcha Mundial das Mulleres, estaríamos na concentración case unhas cento cincoenta persoas. Ás 10 da noite tivemos cea de mulleres, este ano fumos cincoenta, e ás 12 da noite  tivemos festa mixta.

Ourense:

En Ourense as mulleres da Marcha Mundial organizamos un acto simbólico no que, vestidas de sufraxistas e diferentes profesións, reclamamos a igualdade salaria, un traballo digno para as mulleres, o acceso das mulleres ao emprego en condicións de igualdade e que a crise non a paguemos as mulleres con recortes nos nosos dereitos sociais e laborais.

Modificado o ( Martes, 21 Abril 2009 00:18 ) Ler máis...
 

8 de Marzo, Día Internacional das Mulleres

Correo-e Imprimir PDF
Dende a Marcha Mundial das Mulleres na Galiza convocamos un ano máis á cidadanía a mobilizarse o 8 de Marzo na loita polos dereitos das mulleres:

Domingo 8 de marzo
Día Internacional das Mulleres

"AS MULLERES TRABALLAMOS, AS MULLERES CONTAMOS"
NON SOLUCIONAREDES A CRISE A COSTA DE NOSOS DEREITOS


A Marcha Mundial das Mulleres organiza os seguintes actos nas diferentes localidades galegas:

A Coruña
Sábado 7 marzo. Video forum 18:30 h "As mulleres ante a crise". Casa Casares Quiroga (Rúa Panadeiras)
Domingo 8 marzo. Concentración 12:30 h. Obelisco
Compostela
Domingo 8 de marzo. Manifestación 12:00 h. con saída da Praza do Toural e chegada na Praza de Marzo
Ferrol
Domingo 8 de marzo. Manifestación 12:30 h. con saída da Praza Amada García (Edificio Xunta de Galiza) e chegada ao Cantón de Molins
Ourense
Sábado 7 de marzo. 19:00 h. Acto das mulleres na Praza Concepción Arenal (Xulgados) e posterior percorrido polo Paseo
Pontevedra
Sábado 7 de marzo. Concentración 20:00 h. na Praza 8 de Marzo
Vigo
Domingo 8 de marzo. Manifestación 12:00 h. con saída da Praza 8 de marzo

Modificado o ( Mércores, 04 Marzo 2009 13:01 )
 

Nova víctima da violencia machista na Galiza

Correo-e Imprimir PDF

Concentración
Sábado 28 de Febreiro
no obelisco as 20:00hrs
A Coruña

En repulsa polo asesinato de María Socorro da Silva, desaparecida o pasado día 11 de Febreiro, a mans de R.F.A.” cliente habitual” de María Socorro., en Ourense.

ACTUALIZACIÓN: A coordenadora comarcal da Marcha Mundial das Mulleres da Coruña convocou unha concentración de repulsa polo último asasinato machista en Ourense de María Socorro da Silva.

Nesta concentración recordamos ás setes mulleres asasinadas no ano 2008 na Galiza, simbolizándoas do xeito que aparece nas fotos,tapadas con sabas brancas e co nome e lugar onde foron asasinadas. María Socorro estaba simbolizada pola compañeira que está tirada no chan envolta cunha saba.

Unha vez máis temos que constatar que o machismo mata e que as cotas de liberdade conqueridas polas mulleres, teñen un alto coste en vidas humanas.

Modificado o ( Martes, 03 Marzo 2009 15:26 )
 

Fórum Social Mundial de 2009, Belém do Para, Brasil

Correo-e Imprimir PDF
Declaração da Assembléia de Mulheres

No ano em que o FSM encontra-se com a população da Pan-Amazônia, nós mulheres de diferentes partes do mundo, reunidas em Belém, afirmamos a contribuição das mulheres indígenas e das mulheres de todos os povos da floresta como sujeito político que vem enriquecer o feminismo a partir da diversidade cultural de nossas sociedades e conosco fortalecer a luta feminista contra o sistema patriarcal capitalista globalizado.

O mundo hoje assiste a crises que expõem a inviabilidade deste sistema. As crises financeiras, alimentar, climática e energética não são fenômenos isolados, mas representam uma mesma crise do modelo, movida pela superexploração o do trabalho e da natureza e pela especulação e financeirização o da economia.

Frente a estas crises não nos interessam as respostas paliativas e baseadas ainda na lógica do mercado. Isto somente pode levar a uma sobrevida do mesmo sistema. Precisamos avançar na construção de alternativas. Para a crise climática e energética, negamos a solução por meio dos agrocombustíveis e do mercado de créditos de carbono. Nós, mulheres feministas, propomos a mudança no modelo de produção e consumo.

Para a crise alimentar, afirmamos que os transgênicos não representam uma solução. Nossa proposta é a soberania alimentar e a produção agroecológica.

Frente à crise financeira e econômica, somos contra os milhões retirados dos fundos públicos para salvar bancos e empresas. Nós mulheres feministas reivindicamos proteção ao trabalho e direito à renda digna.

Não podemos aceitar que as tentativas de manutenção desse sistema sejam feitas à custa de nós mulheres. As demissões em massa, o corte de gastos públicos nas áreas sociais e a reafirmação desse modelo produtivo afeta diretamente nossas vidas à medida que aumenta o trabalho de reprodução e de sustentabilidade da vida.

Para impor seu domínio no mundo, o sistema recorre à militarização e ao armamentismo; inventa confrontações genocidas que fazem das mulheres botim de guerra e sujeitam seus corpos à violência sexual como arma de guerra contra as mulheres no conflito armado. Expulsa populações e as obriga a viver como refugiadas políticas; deixa na impunidade a violência contra as mulheres, o feminicídio e outros crimes contra a humanidade, que se sucedem cotidianamente nos contextos de conflitos armados.

Nós feministas propomos transformações profundas e radicais das relações entre os seres humanos e com a natureza, o fim da lesbofobia, do patriarcado heteronormativo e racista. Exigimos o fim do controle sobre nossos corpos e sexualidade.

Reivindicamos o direito a decidir com liberdade sobre nossas vidas e territórios que habitamos. Queremos que a reprodução da sociedade não se faça a partir da superexploração o das mulheres.

No encontro das nossas forças, nós nos solidarizamos com as mulheres das regiões de conflitos armados e de guerra. Juntamos nossas vozes às das companheiras do Haiti e rechaçamos a violência praticada pelas forças militares de ocupação. Nossa solidariedade às colombianas, congolesas e tantas outras que resistem cotidianamente à violência de grupos militares e das milícias envolvidas nos conflitos em seus países. Expressamos nossa solidariedade com as iraquianas que enfrentam a violência da ocupação militar norte-americana.

Nesse momento em especial, nós nos solidarizamos com as mulheres palestinas que estão na Faixa de Gaza, sob ataque militar de Israel. E nos somamos a todas que lutam pelo fim da guerra no Oriente Médio.

Na paz e na guerra nos solidarizamos às mulheres vitimas de violência patriarcal e racista contra mulheres negras e jovens.

De igual maneira, manifestamos nosso apoio e solidariedade a cada uma das companheiras que estão em lutas de resistência contra as barragens, as madeireiras, mineradoras e os mega-projetos na Amazônia e outras partes do mundo, e que estão sendo perseguidas por sua oposição legítima à exploração. Nos somamos às lutas pelo direito à água.

Nos solidarizamos a todas as mulheres criminalizadas pela prática do aborto ou por defenderem este direito. Nós reforçamos nosso compromisso e convergimos nossas ações para resistir à ofensiva fundamentalista e conservadora, e garantir que todas as mulheres que precisem tenham direito ao aborto legal e seguro.

Nos somamos às lutas por acessibilidade para as mulheres com deficiência e pelo direito de ir e vir e permanecer das mulheres migrantes.

Por nós e por todas estas, seguiremos comprometidas com a construção do movimento feminista como uma força política contra-hegemônica e um instrumento das mulheres para alcançar a transformação de suas vidas e de nossas sociedades, apoiando e fortalecendo a auto-organização das mulheres, o diálogo e articulação das lutas dos movimentos sociais.

Estaremos todas, em todo o mundo, no próximo 8 de março e na Semana de Ação Global 2010, confrontando o sistema patriarcal e capitalista que nos oprime e explora. Nas ruas e em nossas casas, nas florestas e nos campos, no prosseguir de nossas lutas e no cotidiano de nossas vidas, manteremos nossa rebeldia e mobilização.

Belém, 1 de fevereiro de 2009

Modificado o ( Venres, 06 Febreiro 2009 18:21 )
 
Máis artigos...
Páxina 55 de 64

Participa!

unete.png

Opinión - Debate

A Viñeta

A MMM en Twitter

Perfil no Facebook de Marcha Mundial Mulleres Galiza

Enlaces WebBanner Apoio:Coloca un na túa páxina web !

Campañas:

cartazrumboagaza.jpg

4accion.png

fotocool_web.png

pgda.jpg

Cartel
Cartel

Publicacións:

tribunal_acusacion.jpg marchabrazil.jpg novasfeministas.jpglibroaiiiaccioninternacional.png portada_aborto.jpg24maio.png

Descargas:

Organizacións que integran a MMM:

NACIONAL
ADEGA [ir]
Andaina, Revista Galega de Pensamento Feminista [ir]
Anova [ir]
BNG - Comisión de Mulleres [ir]
Cerna [ir]
CC.OO - Secretaría da Muller [ir]
Esquerda Unida - Área da Muller [ir]
Forum Galego de Política Feminista [ir]
Galiza Nova - Asemblea de Mulleres [ir]
MÁMOA, Asociación Galega Pro Lactancia Materna
Mulleres Cristiás Galegas
Sindicato Labrego Galego - Secretaría das Mulleres [ir]
STEG - Asemblea de Mulleres [ir]
Xuventude Comunista [ir]
VIGO
AREA LOURA – Mulleres do Val Miñor
Asociación multicultural de mulleres [ir]
Colectivo Violeta
Dorna
Federación Veciñal Eduardo Chao - Vocalía da Muller [ir]
FIGA (Feministas independentes Galegas) [ir]
Mulleres Progresistas de Vigo [ir]
Nós Mesmas [ir]
Rede de Mulleres Veciñais Contra os Malos Tratos [ir]
FERROL
Fuco Buxán [ir]
Lefre de Caldereta [ir]
USTG - Departamento da Muller [ir]
PONTEVEDRA
Asemblea de Mulleres de Pontevedra
COMPOSTELA
LIBERANZA, Asociación de Promoción da Muller
COSTA DA MORTE
Buserana
A MARIÑA
Observatorio da Mariña pola igualdade [ir]

Organizacións que colaboran coa MMM:

Mulleres Nacionalistas Galegas [ir]

Usa software libre

CartelQuen está en liña?

Temos 6 convidados en liña