AS BURKAS ESTÁN EN TODAS PARTES. 2002
POBREZA, EXCLUSIÓN, MARXINACIÓN, TEÑEN NOME DE MULLER. 2001
FEMINISMO A UTOPÍA QUE NOS FAI AVANZAR. 2000