VII Encontro Internacional da marcha Mundial dasMulheresem Vigo - Outubro, 2008 Coordenadoras Locais
MARCHA MUNDIAL DAS MULHERES

As mulleres de todo o mundo, dicimos basta á guerra sen sentido en Irak, e aos ataques crueis contra outros pobos no mundo.

Feminismo, sempre imprescindíbel.

As mulleres decimos non ás guerras.

As mulleres de todo o mundo, dicimos basta á guerra sen sentido en Irak, e aos ataques crueis contra outros pobos no mundo.

Feminismo, sempre imprescindíbel.

As mulleres decimos non ás guerras.

Para entrar no Correio Feminista